Optimering av Wordpress

(utskriftsvänlig PDF-dokument med skärmbilder som länk nedan, kommer öppnas i nytt fönster/flik)
UA 053 - Svenska - Optimering av Wordpress.pdf

Ni har säkert upplevt att er hemsida kan vara seg och ta lång tid att läsas in. Det finns en uppsjö av orsaker till sådant, och det kan vara mycket svårt att peka ut exakt varför. Det kan vara själva Wordpress, PHP, CPU/IO-prestanda på servern men även internet kan ha hicka tillika er lokala dator. Vissa Hostingleverantör, till skillnad mot QBRITS, optimerar/begränsar ofta sina maskiner så de passar för privatpersoner. Företags hemsidor brukar däremot ha en annan utnyttjandeprofil och kan därför stundtals behöva mer ”kräm”.

Vi har här gjort en checklista för att se över sin Wordpress. Ni bör se till att datorn ni gör testerna från, och er internetanslutning, är lika belastad vid testerna då det annars kan ge missvisande mätvärden.

OBS: Vi har ingen möjlighet att garantera att de Wordpress-tillägg som vi rekommenderar att använda fungerar i alla miljöer, utan vi kan endast säga att de gånger vi har använt dem så har de fungerat. SE TILL ATT ALLTID GÖRA WORDPRESS-BACKUP INNAN (punkt 2).

 1. Skaffa en baslinje: Då vi vill veta om åtgärderna har hjälp så börjar vi med att göra en mätning hur lång tid det tar att läsa sajt. Det finns många verktyg till detta men för enkelhetens skull så rekommenderar vi Xenu (se QBRITS hjälp). Egentligen är Xenu till för att kontrollera länkar men då den läser alla sidor på er sajt och anger hur lång tid det tar ger det ett jämförbart värde på hur snabb er sida är.
  Välj Check URL och ange er hemsida samt klicka bort ”Check external links”, då det är er sajt som skall testas och inte hur lång tid det tar att nå andras.
  Notera tiden som er mätning tog.
 2. Gör en Backup: Vi kommer att peta på saker som kan ställa till det mycket. Om ni har egna gjorda teman och inte uppdaterat Tillägg/ Wordpress för en tid så ökar sannolikheten att det kan bli problem, även om den inte är stor. Vi rekommendera därför att använda Duplicator från ”Snap Creek” att göra backup.
  Skapa där ett paket (se QBRITS hjälp).  
 1. Kör optimering av Wordpress: Varje gång någon besöker en sida hos er så skapas den utifrån information som Wordpress har i en databas (mySQL), och varje gång du gör en ändring så görs det i databasen.

  Men tiden så kan databasen bli mycket fragmenterad och innehålla gammalt skräp, speciellt då Wordpress har en förmåga att även vilja spara raderade sidor. Hur större databasen är, hur mer minne och resurser kommer den att kräva. Det är därför lämpligt att ibland att göra databasunderhåll. Vi rekommenderar att använda ”Optimize Database after Deleting Revisions” från ”CAGE Web Design”.
  OBS: Glöm inte punkt 2 gällande backup.

  Efter installation så kommer ni få alternativet ”Optimize Database” i Wordpress inställnings-meny. Fundera genom vilka kryss ni skall klicka för, vi rekommendera att välja ta bort gamla versioner. Välj sedan ”Go To Optimizer” och läs genom vad den vill göra och om det ser riktigt ut välj ”Star Optimization”.
  Fundera genom rapporten; där står även hur mycket mindre databasen har blivit.

 2. Gör en test: Kör Xenu på samma sätt som vid punkt 1 och ni bör se en liten förbättring i hastighet jämfört med punkt 1.

 3. Ta bort raderade media: Som nämnts så har Wordpress har en förmåga att lämna kvar även raderade media som man inte gjort Permanet Delete på. Rent prestandamässigt så gör de inte så mycket men det är ju onödigt att ha kvar bilder som man inte längre. Vi rekommenderar att använda tillägget ”Image Cleanup”.

  Tillägget installerar ett val ”Image Cleanup” under meny verktyg. Kör Index Image och titta vad som dykt upp under ”Unreferenced Unused Images”. De som finns i den listan bör vara icke använda media vilket ni då kan gör delete på. Om inte det gör Wordpress snabbare så kommer de att frilägga diskutrymme. OBS: Glöm inte att gjort punkt 2 gällande backup .

 4. Ge Wordpress mer resurser (avancerat): I en normalinstallation av Wordpress så tilldelas Wordpress 128 MegaByte minne. Detta kan vara för litet för vissa sajter, speciellt om man använder exempelvis WooCommerce som tillägg. Vi rekommenderar att man då ökar det till 256MB, att öka mer än 256 MB kan ge andra oönskade effekter.
  Gå in i filen public_html\wp-config.php och lägg till raden (alternativt ändra om den redan finns ):
  define('WP_MEMORY_LIMIT', '256M');
  Raden skall läggas in ovanför kommentaren med ”Happy blogging”.

  Då vi nu har sagt till Wordpress att kunna använda 256MB så behöver vi se till att det ges möjlighet i maskinen för detta. Då därför in i cPanelens Select PHP version (Wordpress är uppbyggd av PHP).

  Troligtvis kommer ni till en tämligen tom sida som visar Current PHP version och att den använder standard (naive) version. Välj då samma version som native i dropplistan och välj ”Set as current”.  Det innebär ingen ändring då det är samma version som ni tidigare kört med, däremot har du nu möjlighet att skicka på ”Switch To PHP Options” i vilken ni får upp en lista där ni kan öka på ”memory_limit” till 256M, Gör detta och klicka på Använd.


  Har ni inte möjlighet att hos er hostingleverantör sätta PHP-inställngarna på detta sätt så kan ni prova med att lägga till raden ”php_value memory_limit 256M” i filen .htaccess. Hos QBRITS har ni däremot tillgång till Select PHP Version.

 5. Gör en test: Kör Xenu på samma sätt som vid punkt 1 och ni bör se en förbättring i hastighet jämfört med punkt 1 och 4.

 6. Finlira Webbplatsen: Nu bör er Sajt vara snabbare och när vi ändå kört Xenu så kan man passa på och se över om det finns några felaktiga länkar som behövs rättas till. Felaktiga länkar påverkar normalt inte hastigheten men kan orsaka frustration hos kunder. Det kan ju även vara sajter som ni pekar på som bytt adress som ni behöver uppdatera (förutsätter ni har kryssat i Check External Links). 
 1. Kvalitetssäkra: En sajt kan innehålla många olika funktioner och det kan vara tidskrävande och svårt att på kort tid testa och verifiera allt. Vi vet via Xenu att alla länkar fungerar, men ni kan ha formulär och annat vars funktion som inte testats. Försök att klicka genom er sajt så att alla funktioner blir testade. Låt därför sajten snurra ett antal veckor och var observant för fel.

 2. Gör backup: När ni känner er bekväm i att er sajt fungera är det lämpligt att göra en backup på samma vis som punkt 2, men nu har vi redan tillägget installerat. Ni kan även därefter ta bort den gamla backupen som vi gjort innan, då den bara tar upp onödigt med diskutrymme, ty man är ju bara intresserade av den senaste backupen av en fungerande sajt.

 3. Uppdatera (högriskpunkt): Wordpress, Tillägg och Teman uppdateras kontinuerligt, det är därför sannolikt att ni har en del uppdateringar att göra. Då allt kodas av olika så är risken stor att det blir problem vid uppdateringar, men samtidigt så innehåller dessa oftast buggfixar som man vill ha och därför är så den senaste versionen vanligtvis att föredra.
  Tillägg är oftast bakåtkompatibla (fungera med äldre version av WP), det är därför lämpligt att börja uppdatera tillägg.

  Det första vi skall göra är att installera ett tillägg som gör det möjligt att ångra ett tilläggs uppdatering. Tillägget heter ”WP Rollback” och installeras som vanligt tillägg, och den ger alternativet Rollback (läs tillbaka) i er tilläggslista för de ni tillägg som uppdaterat.

  Nu kan vi uppdatera varje enskild tillägg och testa genom dess funktioner en efter en. Ni kan ju även chansa och köra uppdatering på samtliga tillägg men om det strular kan det då vara svårt att säga vilken det beror på.

  När alla tillägg är uppdaterade är det dags för själva WP. Kontrollera först om era tillägg är testade i den WP-version som är aktuell, den informationen finns vanligen under detaljer för varje tillägg. Oftast är det inga problem utan de anger endast att de fungerar för version det och senare. Ni kan även titta på omdömesfliken och se från när senaste omdömet finns.

  Innan ni gör uppdateringen bör ni se över om ert Tema har en uppdatering tillgänglig; men ha i åtanke att det är vanligt osed att man gör egna ändringar i style.css direkt i temat , och inte som rekommenderat att skapa ett Child Theme för ändringar. Ändringar i temats style.css riskera att skrivas över vid temauppdateringar.

  Med god kvalité på tillägg och teman så brukar det inte vara några större problem med att uppdatera. Vi rekommenderar dock att inte ha automatiskt uppdatering aktiverad utan gör manuellt göra den vid för ditt företag lämpliga tillfällen.

 4. Kvalitetssäkra: Prova de funktioner ni har i er sajt och låt den snurra några veckor för att vara säker at allt funkar som det skall. När ni är bekväm att det inte har uppkommit några problem så bör ni göra en backup enligt punkt 2, och även ta bort äldre backuper. Ni kan även upprepa punkt 3 och köra optimizern.

 

Övrigt: Om er hostingleverantör inte begränsat möjligheten så kan ni i cPanelen se hur mycket resurser i form av minne, CPU, I/O etc. som används för er sajt.
QBRIST har inte begränsat detta då det är mycket vanligt att företagare behöver justera värden för att passa sitt företags sajts behov. Vi tillhandahåller även i cPanelen andra verktyg både för mätning och parameterändringar, dock är regeln att man inte bör ändra på det man inte förstår.

Vid prestandaproblem skall man inte utesluta möjligheten att det är ett mycket dåligt skrivet tema eller ineffektivt kodade tillägg, då hjälper inte mycket till att optimera miljön. Men punkterna i denna hjälp bör i de flesta innebära en förbättring.

Det finns i de flesta webbläsare möjlighet att analysera hur lång tid olika delar av sidan tar som kan ge en viss vägledning i sökandet efter flaskhalsar.

Är ni QBRITS-kund och upplever att er sajt har prestandaproblem så bistår vi naturligtvis med hjälp att finna orsaken, och om möjligt åtgärda det.