Säkerhetskopiera Wordpress

(utskriftsvänlig PDF-dokument med skärmbilder som länk nedan, kommer öppnas i nytt fönster/flik)
UA 050 - Svenska - Säkerhetskopiera Wordpress.pdf

  

Wordpress lagrar hemsidor på sitt egna sätt och det är därför ytterst svårt att bara göra en kopia av hemsidan. Vi på QBRITS rekommenderar att man använder ”Duplicator” från Life in the Grid då den gör ett paket av hela er sajt som enkelt kan återläsas om det behövs. Ni bör alltid göra en säkerhetskopia innan ni gör stora ändringar eller uppdateringar, för att kunna gå tillbaka till hur den såg ut innan.
Beskrivningen visar hur man gör WP-backup i QBRITS miljö.

Installation av ”Duplicator”
Ni behöver bara installera tillägget ”Duplicator” en gång för att sedan finnas tillgängligt i er Wordpress.

 1. Logga in som Wordpress-administratör till den sajen som ni vill säkerhetskopiera.
 2. Hämta tillägget ”Duplicator from LifeInTheGrid”. Gör detta genom i Wordpress välja ”Tillägg/Lägg till Nytt” och sök efter ”Duplicator”.
 3. Installera och aktivera tillägget genom att klicka på knappen ”Installera nu”. Knappen kommer då att byta utseende till ”Installerar…” för att sedan en kort stund visa ”Installerat” som till sist kommer bytas till Aktivera. När visar Aktivera ska ni klicka på den så att aktiveras i er Wordpress. OBS; var noga med att välj Duplicator från LifeInTheGrid då det finns många tillägg som kallar sig Duplicator.

Säkerhetskopiera er Wordpress-sajt.

 1. Logga in i WP och välj menyalternativet ”Duplicator”. Duplicator har inte svenskt gränssnitt och det är därför det står på engelska.
  Vid val av Duplicator/Package kommer ni få en knapp längst upp till höger som heter ”Create New”. Klicka på den och ni kommer in på första steget (1-Setup) för att skapa ert paket.

 

 

 1. Ange ett namn för ert paket, och vi rekommenderar att
  ni inkluderar datum i namnet på ert paket. Ni kan inte använda er av åäö och bör undvika andra specialtecken. Understrykningstecken ”_” fungerar däremot utmärkt.
  Välj Next.
 2. Nästa steg (2-Scan) så kommer Duplicator att kontrollera att det inte finns några strukturella fel på eran site. Här bör den visa Good på alla ställen. Den kan varna om ni har stora filer, vanligtvis är detta bilder. Duplicator kommer hantera detta man ni bör överväga att minska ner dem då era besökare kan få problem att läsa ned stora filer.
  Klicka där efter på Build.
 3. Duplikator kommer nu att göra en kopia på all information ni har i Wordpress och lagra ner detta i en fil. Det kan ta några minuter att göra beroende på storleken på era sajt.
  När paketet är klart kommer det fram två knappar.
 4. Om ni väljer All Package uppe till höger, alternativt väljer Package i Duplicator-menyn till vänster så kommer ni få upp alla gjorda paket, inklusive den ni nyss gjort.
 5. Syftet med backupen är att kunna gå tillbaka till hur sajten såg ut innan ni gjorde uppdateringen/ändringen, vidare görs den efter sajten har varit uppe en tid och fått sin funktion testat. Därför finns det inget intresse att spara äldre versioner av Duplicator-paket än den sista. De upptar bara onödigt med utrymme och tillför inte något.
  Gamla paket bör därför raderas genom att markera via klickrutan de gamla paket/paketen och därefter välja ”Bulk Action” ”Delete”. Med Delete valt klickar ni på knappen Apply. Beroende på Webbläsare kan ni få upp en bekräftelseruta.

Återläsning av WP-backup.
Duplicator från Life in the Grid är egentligen en plugin för att skapa kopior och flytta (migrera) över sajter till andra ställen, och kan därför upplevas krångligt att bara återläsa. Det kan därför kännas onödigt att läsa ner filerna lokalt. Beskrivningen nedan är samma som om man flyttar WP-sajt. 

 1. Klicka på Installer och Archive-knapparna för i Duplicator. Dessa kommer då att läsas ner till er lokala disk (download). Kontrollera att båda kommer ner riktigt.
 2. Nu kommer vi till nästa steg ska förbereda din webbplats till att kunna ta emot er kopierade site. Beskrivningen visar hur det ser ut att flytta till QBRITS miljö, det kan se annorlunda ut hos andra leverantörer.
 3. Logga in i cPanelen med ert användarnamn (u????) och lösenord. Har ni inte bytt lösenord så fick ni det via e-post när ni skaffade abonnemanget.

  Då vi skall återläsa sajten så skall vi börja med att ta bort den gamla (OBS: se till att ni läst ner era två filer)

  I sektionen WEB APPLICATION skall eran Sajt finnas, klicka på den och där i välj sedan krysset i övre högra hörnet för avinstallationen. Kontrollera en extra gång att ni är på rätt ställe och det är rätt sajt. Välj därefter avinstallera. 
 1. Nästa steg är att ta bort databasen; Gå därför tillbaka till C-panelen och välj mySQL-databaser. Där i skall ni ta bort aktuell användare.

  Nu är allt med den gamla sajten raderat och vi kan förbereda att återläsa backup-kopian.
 2. Skapa en ny databas i MySQL-databaser med namnet wp1 (kommer då döpas till ert användarnamn_wp1).

  Skapa även en användare med samma namn.
  Använd gärna lösenordsgeneratorn för att skapa ett ”omöjligt” lösenord. Ni kommer nämligen normalt bara skriva in detta lösenord en gång och därefter kommer Wordpress internt i all framtid att använda det.

  Nästa steg är att lägga in användaren till databasen och ge denne alla rättigheter . Gå därefter tillbaka till cPanelens meny. 
 3. Nu skall vi installera paketet och det görs genom att kopiera ner de två filerna som vi skapade och lade ner lokalt i steg 5. Öppna filhanteraren i cPanelen

  Ställ i på public_html i strukturen till vänster. Den katalogen bör i detta läge vara tom. Välj sedan atlernativet ”Ladda Upp” vilket står i överkanten, välj de två filerna (installer.php+den andra zip-filen med ett långt namn) som vi i steg 5 skapade. Ni kommer då att se filerna har lagds till i biblioteket.
 4. Gå in i en Webläsare och anropa länken ”http://<er måldomän>/installer.php ”. Då kommer Duplicator Installer att öppnas (här finns inte heller svenskt gränssnitt utan det visas engelska) . Skriv in namnet på databasen ni samt användarnamn (ex: u1234_wp1) och det omöjliga lösenordet ni angav i steg 5 . Låt Host vara ”localhost”. 
 1. Klicka på ”Run Deployment”. Beroende på vilken webbläsare ni har så kan det varningsfönstret som kommer upp se lite olika ut, men bekräfta att ni har uppgifterna är riktiga och att ni är införstådd att om ni har gamla saker på målsiten så kommer detta att försvinna, men vi har redan manuellt tagit bort dem. Den kommer sedan att jobba i ett antal minuter.
 2. Nästa steg är att göra lite slut-konfigureringar. Klicka på ”Advanced opition” och ni har där möjlighet att lägga in ett nytt administatörskonto för Wordpress (det kontot som ni använder i Wordpress då ni gör ändringar på eran site). Detta lösenord kommer ni använda ofta och det är bra om ni väljer ett som är enkelt för er att komma ihåg. Användarnamnet är valfrinn (här har jag valt wp-admin)
  Klicka därefter på Run Update           
 3. Därnäst så kommer en rapport på hur installationen har fungerat. Det bör vara 0 st Deply Error och 0 st Update Notice. Klicka sedan på knappen ”Security Cleanup” och den kommer att ta bort installationsfilerna som den använt sig av.
 4. Nu skall den fungera och ni kan prova den i er webbläsare, och förhoppningsvis så skall allt fungera. Prova även att ni kan logga in på ”http://<er site>/wp-admin” med den användare och lösenord ni angav i steg 9.
 5. Nu återstår bara att städa upp lite. Vi börjar med att gå tillbaka till cPanelens filhanterare och plocka bort de två filerna som vi lade in i steg 10 genom att markera den och välj Ta bort. De innehåller nämligen omöjliga masterlösenordet och är en säkerhetsrisk att lämna kvar. Ni kan hoppa över att lägga dem i papperskogen. Gör ni ”Läs in igen” kommer ni se alla filer som Duplicator lagt in till eran site.
  Ni kan sedan stänga filhanteraren.
 6. Nästa steg är att berätta för cPanelen att vi har installerat Wordpress bakom dess rygg. Detta gör vi genom att i cPanelens Web Application/Utvalda Applicationer välja Wordpress.
  Det är möjligt att ni är tvungen att välja ”Installatron Application Installer” för att få fram Wordpressikonen.

  Vid val av Blog/Wordpress komer ni i övre högra hörnet finna en liten pil bredvid ”installera det här programmet” som gör det möjligt att istället välja ”importera befintlig installation” Välj det sistnämna annars riskerar ni göra allt vi gjort ogjort. I nästkommande dialog väljer ni ”Från detta konto” då det är den befintliga installationen som vi just gjort som skall importeras.

  I nästa fönster är det bara att välja importera, det kan ta några minuter för den att Bearbeta.

  Efter en stund skall Wordpress installeraren dyka upp och visa information om den siten ni just återläst.


Stöter ni QBRITS-kunder på problem så kan ni alltid skicka en e-post med ert problem till support@qbrits.com eller göra det direkt via ärendehanteringssystemet.