Avancerad Sökmotorsoptimering, SEO

(utskriftsvänlig PDF-dokument som länk nedan, kommer öppnas i nytt fönster/flik)
UA 012 - Svenska - v0.1.0 - Avancerad Sökmotorsoptimering SEO.pdf

Här beskrivs lite i korta drag mer avancerade inställningar som kan göras för att förbättra dina möjligheter att hamna bra till hos Google. Vi förutsätter att ni redan gjort det som står beskrivet i dokumentet ”Sökmotorsoptimering SEO.

Använder ni Wordpress för er sajt så finns istället beskrivningen ” Sökmotorsoptimering för Wordpress, SEO” framtagen.

 1. Bestämma vad Google skall samla in (robots.txt), Gäller ej Wordpress
Det finns oftast delar av en webbplats som man inte vill att Google skall läsa in. Troligtvis har ni har bilder för knappar och ikoner på er hemsida, och det vore exempelvis ologiskt att vid en bildsökning på ert företag få upp en Facebook-ikon. Vad som sökmotorerna läser in, indexerar, och inte, bestäms med hjälp av filen robots.txt. Filen lägger du upp på /public_html (samma ställe som verifikationsfilen).

Exempel på en robots.txt visas nedan (det som står efter # är kommentarer)

User-agent: *             # gäller alla sökmotorers agenter
Allow: /images/           # Tillåt sökmotorn läsa in bibliotek /images
Disallow: /temp/          # läs ej in det i biblioteket /temp
Disallow: /*_icon_*.jpg$  # läs ej in jpg-filer innehållande _icon_Det kan vara lurigt att veta om man fått till robots.txt som man tänkt, då kan testverktyget under Genomsökningsåtgärder i Webmaster Tools vara till hjälp.

Det är praktiskt att via namnstandard exkludera alla bilder, som inte önskas indexeras, i robots.txt. För exemplet ovan blir filen ”facebook_icon_80x80.jpg” inte indexerad då det är en jpg-fil och namnet innehåller _icon_. Raden ”Allow: /image/” är egentligen onödig då vi inte har förbjudit indexering av något.
Mer information under länken: http://www.seo-guide.se/robots-txt

OBS: Använder ni Wordpress så finns inställningen om indexering under Wordpress-menyn Inställningar/Läsa. Ta bort krysset om ni vill finnas med på Google. Om ni inte gör det kommer varje sida vara märkt med Disallow som resulterar till att inget blir indexerad. Läs istället ”Sökmotorsoptimering för Wordpress, SEO”.

2. Flera domännamn till samma sida.
Om ni har flera domännamn pekande till samma sida, exempelvis karlssonsknappar.se och carlssonsknappar.se, så måste ni ange för Google att det är samma sida och vilken ni föredrar skall visas i resultaten. Annars kommer Google att hantera de som två olika, vilket är mycket olämpligt för sökande kunder. 
Enklast görs detta genom att lägga till en HTML-kodsnutt i <head>-sektionen på varje sida som anger vad originalet heter. Exempel nedan visar att Google skall använda qbrits.com/en/about-us/ även om den är hittad från qbrits.se eller qbrits.eu.

<<link rel="canonical" href="https://qbrits.com/en/about-us/" />


I Wordpress så är det lite annorlunda då man där normalt aldrig skriver någon HTML-kod på sidorna utan det hanteras helt i bakgrunden. Lämpligast använder man istället WordPress Plugin:en ” Yoast SEO”, den lägger upp det med automatik.

3. Sidor på flera språk.
Har ni en sajt som har sidorna på flera språk bör ni ange på varje sida ange vilket språk sidan är på samt vad översättningen finns. För QBRITS hemsida blir det som följande.

<link rel="alternate" hreflang="sv" href="https://qbrits.com/sv/" />
<link rel="alternate" hreflang="en" href="https://qbrits.com/en/" />

Även om ni bara har ett språk bör ni ange vilket, detta görs ofta i den webbsidehanteraren som ni använder. Den kommer då troligtvis automatiskt lägga in parametern  lang="sv" till er html-tagg (för svenska).


Använder ni Wordpress ställs språket in under Inställningar/Allmänt. Har lagt ni flerspråksstöd i Wordpress så finns troligen den inställningen i det tillägget.

För djupare analyser föreslår vi att ni titta på Google Analytic (www.google.com/analytics) vilket är ett verktyg linkande Webmaster Tools.