WP: Tema QBRITS-01 och 02

(utskriftsvänlig PDF-dokument med skärmbilder som länk nedan, kommer öppnas i nytt fönster/flik)
UA 020 - Svenska - WP Tema QBRITS-01/02.pdf

(läs hellre i länk ovan bifogad PDF) I Wordpress så hänger allt ihop och man styr utseende med olika kodfiler, vilka inte är enkla att ändra i. För ett underlätta så har vi i temat QBRITS-01 lagd in vissa grundläggande val i
Wordpress-menyn ”QBRITS”.

Välj Huvudfärg:
Huvudfärg är den färg som är genomgående för temat, det är i den färgen som alla rubriker visas i och som bakgrund till eventuell text i bildsliden som visas på första sidan.

Typsnitt:
Det finns sex stycken typsnitt installerat i temat. Vid val så andras all text som finns på er webbplats. Typsnitten är för närvarande:

Arial:
Lobster Two:
Mathlete:
Roboto:
Space Mono:
Times New Roman:

Logotype:
Överst på varje sida så visas en bild före ert företagsnamn och slogan. Den visas i 56x56 px (pixels) och bör därför helst vara i den storleken, i vart fall inte mindre då den kan se kostig ut om den förstoras. Ni väljer bild ur ert mediabibliotek

Webbplatstitel:
Vissas överst på varje sida, lämpligen är detta ert företagsnamn. Den visas även i sidfoten med copyright-symbolen.

Slogan:
Oftast är det lämpligt att ha en slogan för ert företag, denna text visas under titeln på varje sida.

Sidans rubrik:
Varje sida har en rubrik som visas under sidhuvudet med ert företagsnamn, logo och slogan. Rubriken för sidan anges överst vid redigering av sidan.

Menyer och Menynamn:
Till vänster kan ni välja Utseende/Menyer alternativt till höger när ni redigerar en sida. Där kan ni ändra ordning och Namn på menyerna, ni kan även lägga till och ta bort menyer. För att ändra ordningen så klickar ni tag i menyn och flyttar till ordningen som ni vill ha.

Till höger på Meny-sidan kan ni även lägga till andra sidor att hamna i menyn. Ni kan även ha flera nivåer på menyerna men det bör man undvika då det är svårnavigerat.

Ofta så är det nödvändigt att ändra namn på menyn tå när man lägger in nya sidor så blir menyn automatiskt som rubriken. Exempelvis sidans rubrik ”Urval av tavlor från Nisses Hults Galleri” är bra för sidan men som meny kanske man bör ändra till bara Galleri.

Bildslider:
På den sida som är angiven som startsida finns möjligheta att koppla upp till tre bilder för Bildslidern som visas överst. Bilderna ni använder bör ha samma höjd och vara minst 1260px breda. Ni kan ange en text till bilderna som då kommer visas ett band ovanpå bilderna, ni kan utelämna den texten. Bilderna väljer ni lämpligen från ert mediabibliotek.

Bildkollage:
På startsidan har ni även tre bilder till höger som ligger lite om lott. Dessa bilder visas som 150x150px och bör därför inte vara mindre i storlek. Bilderna tar ni lämpligen ur ert mediabibliotek.

Startsida:
Önskar ni byta startsida (första sidan som besökaren kommer till), kan ni göra det i inställningar/Läsa. Då kommer även Bildslider och Bildkollage att flyttas till den sidan.

Mediabibliotek:
Mediabiblioteket är en grundfunktion i Wordpress. Ni kan hitta den högt upp i menyn till vänster. Det är dit som ni lägger in (drar in) era bilder som ni vill använda på er hemsida.
När ni har lagt upp bilder i Mediabiblioteket så kan det vara bra att gå in och fylla i information om bilderna. Det är nämligen den informationen som bland annat Google använder sig av när den läser in bilder.