Konfigurera Microsoft Live Mail-klient

(utskriftsvänlig PDF-dokument med skärmbilder som länk nedan, kommer öppnas i nytt fönster/flik)
UA 013 - Svenska - Konfigurera Microsoft Live Mail-klient.pdf


Microsoft har ett paket till Windows, Windows Essentials, som kan laddas ner gratis. Det innehåller bland annat e-postklienten ”Microsoft Live Mail”, en del Windows-installationer har även paketet förinstallerat. Nedan följer en beskrivning över hur man konfigurerar Live Mail för e-postkonton hos QBRITS. Vi beskriver inte installationen av Live Mail.
Ni kan även ha flera e-postkonton i Live Mail, exempelvis även gmail, men då får ni tänka på att välja ”Skicka som” för att bestämma avsändaren då ni skickar e-post.

 POP3/IMAP; vad skall man använda?
Skillnaden mellan POP3 och IMAP är främst var e-posten lagras. Använder ni POP3 så kommer e-postklienten läsa ner all e-post till er lokala dator och radera det på vår e-postserver, medan om ni använder IMAP så kommer er e-post att vara kvar på servern.

Har ni för avsikt att läsa er e-post från flera ställen (andra datorer, webmail, mobilen etc.) är IMAP en förutsättning då POP3 raderar inboxen på servern så fort den läst ner e-posten. Det är även lämpligt att använda IMAP av säkerhetssynpunkt då våra e-postservrar har en hög säkerhet i drift och underhåll.

 1. Ta reda på Konfigureringsinformation via Webmail.
  Grunddata för er e-postklienten hittas enklast i er webmail. Logga in i er webmail via http://webmail.<er domän>. Till höger om er e-postadress uppe till höger finns en liten meny-pil i vilken ni kan välja ”Konfigurera e-postklient”.

  Det finns flertalet länkar för att automatiskt konfigurera e-postklienter men vi rekommenderar att man gör konfigureringen manuellt med de uppgifter som står i den gråa rutan nederst, Säkra SSL/TSL-inställningar.

  Notera följande: (värden inom parantes är vad ni troligen har): 
  Server för inkommande meddelande: (cpsrv02.misshosting.com)
  IMAP-port: (993)
  Utgående server: (cpsrv02.misshosting.com)
  SMTP-port: (465)

 2. Ta reda på era foldernamn via Webmail.
  Då all information lagras på e-postservern vid användandet av IMAP så måste även ange på den lokala klienten vilka foldrar på serverns som används för skickat/Skräppost mm. Vad foldrarna heter kan ni se i Webmail (RoundCube) genom att gå på Settings (kugghjulet) och där välja Preferences/Special Folders. I det fönstret skall ni sedan kryssa för ”Show Real namnes för special foldes” och välja Save. 
  När ni gjort detta kan ni gå över till ”Folders” (alternativet under Preferences), där kommer ni då att se vad som era olika e-postbibliotek heter i verkligheten. Notera dessa, och det är viktigt med versaler och gemena bokstäver. (INBOX kan inte skrivas inbox) . När ni noterat foldernamnen kan ni gå tillbaka och bort krysset för ”Show real names”.

  Har ni inte gjort några egna konfigureringar så heter de troligen

  Inkorg:               INBOX
  Utkast:               INBOX.Drafts
  Skickat:              INBOX.Sent
  Skräppost:         INBOX.Junk
  Papperskorg:     INBOX.Trash

 3. Skapa/konfigurera ert konto i Microsoft Live Mail.
  Gå in i Live Mail och under fliken Accounts och välj Email. Vill ni ändra inställningar på ett befintligt konto väljer ni Proporties med önskat konto valt till väster.

  a/ Ange kontots e-postadress och det lösenord i dialogen, ange även det nann som ni vill ha på kontot samt kryssa för att ”Manually configure server settings”.  Välj därefter Next.


   

  Nästkommande dialog har fem flikar

  b/ Fliken General; User Information/Name är det namnet som mottagaren kommer se i sin inkorg, medan det översta namnet är det som visas din Live Mail till vänster.

  c/ Fliken Servers; här skall ni skriva in de uppgifter som ni hämtade i punkt 1.
  Ange även ”Log on using clear text authentication” samt ”My server requires authentication”

  d/ Fliken Security; Inga ändringar nödvändigt.

  e/ Fliken Advanced; Ange portnummer som ni hämtade i punkt 1, klicka även för att kopplingarna kräver SSL.

  f/Flik IMAP; Här anger ni namnen på e-postfoldrarna ni har på server som ni hämtade under punkt 2. Tänk på att det måste vara exakt skrivet, exempelvas INBOX.Sent kan inte skrivas inbox.sent.

 4. Testa att det fungerar. 
  Det ni ser i eran Webmail ligger på e-postservern medan de ni ser i Live Mail kan både ligga på servern men även lokalt på er dator. Det vi vill testa är att allt som görs lokalt kommer att läsas upp till servern.

  Stäng Live Mail och starta det på nytt för att försäkra att alla inställningar som gjorts är sparade.

  Börja skriv en ny e-post till dig själv men spara det istället för att skicka iväg det. Det skall då i Live Mail hamna under utkast, och om ni går in i Webmail skall det dyka upp i Draft (ni kan behöva gör Refresh för att se ändringen).

  Öppna e-posten i utkast och skicka iväg det. Det skall då på samma sätt hamna i Skickat/Sent i både Webmail och Live Mail, och sedan komma in till er inkorg/inbox.

  Radera sedan e-posten i er inkorg och den skall hamna i Papperskorgen/Trash.

  Detta verifierar allt utom att skräppostfoldern fungerar; men beroende på era övriga inställningar så kommer ni nog tids nog få bekräftat att även skräppostfoldern är riktigt synkroniserad.