Konfigurera Thunderbird

(utskriftsvänlig PDF-dokument med skärmbilder som länk nedan, kommer öppnas i nytt fönster/flik)
UA 049 - Svenska - Konfigurera Mozilla Thunderbird.pdf

Mozilla har gjort en e-postklient som är mycket spridd i världen, och den är helt gratis att installera och använda. Den också är extremt enkel att installera då den läser av från e-postservern vilka inställningar som behöver göras på den lokala klienten. Mozillas Thunderbird e-postklient kan hämtas och installeras från: https://www.mozilla.org/sv-SE/thunderbird/. Vi beskriver här hur man konfigurerar e-postkonto i Thunderbird och inte hur programmet installeras eller används.
 
 POP3/IMAP; vad skall man använda?
Skillnaden mellan POP3 och IMAP är främst var e-posten normalt lagras. Använder ni POP3 så kommer e-postklienten läsa ner all e-post till er lokala dator och normalt radera dem på e-postservern, medan om ni använder IMAP så kommer er e-post att vara kvar på servern.

Har ni för avsikt att läsa er e-post från flera ställen (andra datorer, webmail, mobilen etc.) är IMAP en förutsättning då POP3 i normalfallet raderar inboxen på servern så fort den läst ner e-posten. Det är även lämpligt att använda IMAP av säkerhetssynpunkt då våra e-postservrar har en hög säkerhet i drift och underhåll. QBRITS rekommenderar att använda IMAP.

Mozilla Thunderbird standardinställning är att använda IMAP.

 1. Välj Skapa nytt konto E-post.
  Starta Mozilla Thunderbird; dess installation lägger normalt upp en ikon på skrivbordet, men även i verktygsraden tillika i menyerna
  Väl att skapa nytt konto/E-post. 
 1. Använd existerade konto.
  Vi har ju redan ett e-postkonto och vill inte skapa ett nytt och skall därför välja knappen ”Hoppa över det här och använd en existerande e-postadress. 
 1. Ange kontoinformation.
  Ditt namn: är det som visas hos mottagaren i hans frånfält.
  E-post adress: e-postadressen för kontot.
  Lösenord: Lösenordet för e-postkontot (ni kan testa det genom att logga in i ert webmail (http://webmail.<er domän>).
  Välj sedan Fortsätt. 
 1. Kontrollera inställningarna.
  Nu är er konfigurering av e-postkontot förmodligen klart då Thunderbird är trevlig på det sättet att den hämtar inställningarna själv från servern och gör sällan fel.
  Kontrollera ändå att Inkommande är IMAP och SSL samt att även
  Utgående har SSL.
  Om detta stämmer kan ni välja ”Klart” och ni kan börja använda er e-post.
 1. Testa kontot.
  Kontrollera att ni kan skicka e-post och att mottagaren får det (ni kan skicka till er själv). Det som ni skickat skall hamna i foldern Skickat.
  Prova även att radera en e-post och verifiera att den raderade e-posten hamnar i Papperskorgen.
  För att vara på set säkra bör ni även logga in i webmail och se att de även där hamnar i Skickat respektive Papperskorgen. 
 1. Om Thunderbird inte fungerar.
  Skulle ni mot förmodan inte installationen lyckas kan ni behöva grunddatan för att manuellt justera något värde för kontot i Tunderbird. Grunddata för er e-postklienten hittas enklast i er webmail. Logga in i er webmail via http://webmail.<er domän>. Till höger om er e-postadress uppe till höger finns en liten meny-pil i vilken ni kan välja ”Konfigurera e-postklient”. Genom att hämta uppgifterna via webmail kommer ni automatiskt att verifiera att lösenordet till
  e-posten är riktigt.

  Notera följande: (värden inom parantes är vad ni troligen har): 
  Server för inkommande meddelande: (cpsrv02.misshosting.com)
            IMAP-port: (993)
  Utgående server: (cpsrv02.misshosting.com)
            SMTP-port: (465)

  Vad som exakt kan ha gått fel tar vi inte upp i denna beskrivning då det är omöjligt att förutsäga. Men ni kan alltid prova att ta bort kontot och sedan lägga till det igen i enlighet med punkt 1 till 5. Skulle det inte heller då fungera behöver ni gå in i menyerna och ange värdarna ni fått i denna punkt 6.