Konfigurera Outlook 2016-klient (Office 365)

(utskriftsvänlig PDF-dokument med skärmbilder som länk nedan, kommer öppnas i nytt fönster/flik)
UA 048 - Svenska - Konfigurera Outlook 2016-klient (Office 365).pdf

Konfigurera Microsoft Outlook 2016-klient, Office 365).
I det fulla Microsoft Office 365 paketet ingår Microsoft Outlook 2016. Outlook har blivit en mycket väl använd e-postklient runt om i världen. Office 365 förutsätter en licens. Då Office har funnits med i många år finns det många olika versioner av Outlook, denna beskrivning visar Outlook 2016 konfigurering hos QBRITS (engelska benämningar inom parantes).  Men oavsett vilken e-postklient som används så det samma information som måste konfigureras.
Det är mycket som skall konfigureras men det behövs dock bara göras en gång.
 
 POP3/IMAP; vad skall man använda?
Skillnaden mellan POP3 och IMAP är främst var e-posten normalt. Använder ni POP3 så kommer e-postklienten läsa ner all e-post till er lokala dator och normalt radera dem på e-postservern, medan om ni använder IMAP så kommer er e-post att vara kvar på servern.

Har ni för avsikt att läsa er e-post från flera ställen (andra datorer, webmail, mobilen etc.) är IMAP en förutsättning då POP3 i normalfallet raderar inboxen på servern så fort den läst ner e-posten. Det är även lämpligt att använda IMAP av säkerhetssynpunkt då våra e-postservrar har en hög säkerhet i drift och underhåll. QBRITS rekommenderar att använda IMAP.

 1. Ta reda på Konfigureringsinformation via Webmail.
  Grunddata för er e-postklienten hittas enklast i er webmail. Logga in i er webmail via http://webmail.<er domän>. Till höger om er e-postadress uppe till höger finns en liten meny-pil i vilken ni kan välja ”Konfigurera e-postklient”. Genom att hämta uppgifterna via webmail kommer ni automatiskt att verifiera att lösenordet till
  e-posten är riktigt.

  Det finns flertalet länkar för att automatiskt konfigurera e-postklienter men vi rekommenderar att man gör konfigureringen manuellt med de uppgifter som står i den gråa rutan nederst under säkra SSL/TSL-inställningar.
  Notera följande: (värden inom parantes är vad ni troligen har): 
  Server för inkommande meddelande: (cpsrv02.misshosting.com)
            IMAP-port: (993)
  Utgående server: (cpsrv02.misshosting.com)
            SMTP-port: (465) 
 1. Skapa/konfigurera ert konto i Microsoft Outlook.
  Är det första gången som ni startar Outlook kommer ni nog automatiskt få frågan, annars välj alternativet
  Arkiv (File) i menyn

  Ni kommer då att få upp en sida där ni skall välja
  Lägg till konto” (Add Account).
 2. Ange e-postadressen.
  Skriv in den e-postadress som det gäller i fältet och klicka även på Avancerade Alternativ (Advanced Options) så ni får möjlighet att kryssa i ”Jag vill konfigurera mitt konto manuellt” (Let me set up my account manually). Om den inte är ikryssad kommer Outlook själv försöka list ut vad du vill, och det är inte alla gånger det blir så bra.
  Välj sedan Anslut (Connect).

  Därefter kommer ni få upp en ruta som meddelar att den håller på att ordningsställa kontot (det kan ta ett litet tag).

 3. Välj kontotyp (IMAP).
  Outlook ger sedan ett val av olika kontotyper, som beskrivits i början så bör ni välja IMAP.  
 1. Välj kontotyp (IMAP).
  Nu skall vi mata in alla uppgifter som vi hämtade i punkt 1, jag har nedan angivit vad ni troligen har men det kan skilja not det ni fått i punkt 1. Det är era värden som ni skall ange.

  Ange för inkommande e-post (Incoming mail):
  Server (Server): troligen cpsrv02.misshosting.com
  Port (Port): troligen 993
  Krypteringsmetod (Encryption methods): Skall vara SSL/TLS.
  Klicka även för
  Kräv inloggning medsäker lösenordsautentisering, SPA
  (Require longon using Secure Password Authentication, SPA)

  Troligtvis har ni samma värden för Utgående e-post (Outgoing mail) förutom att port skall vara annan än inkommande.
  Port (Port): troligen 465

  Välj därefter Anslut (Connect).

 2. Logga in till e-posten.
  Nu återstår det bara att ange ert lösenord till e-postkontot, se till att ”Spara lösenordet i lösenordslistan” (Save this password in your password list) är ikryssad.
  Ni kan ha få upp två inloggningsdialoger och behöver då ange lösenordet i båda.
  Därefter kommer ni få upp en dialog att allt är klart (ni kan klicka ur att sätta upp för Mobil)
 3. Testa kontot.
  Testa och skicka en e-post och verifiera att det skickade e-posten hamnar i Skickat-foldern undre er Inkorg, och att raderade e-post hamnar därvid. Ni kan ju även kontrollera att mottagaren får e-posten men om så inte vore fallet kommer ni få andra felmeddelanden och den flyttas inte till skickas.


Tänk på att om ni byter lösenord i Webmail så måste ni även behöva byta på samtliga klienter som ni konfigurerat e-postkontot på, inklusive er smart phone.