Installation av Storegate Online Backup

(utskriftsvänlig PDF-dokument med skärmbilder som länk nedan, kommer öppnas i nytt fönster/flik)
UA 043 - Svenska - Installation av Storgate Online Backup.pdf

Installation av Storegate Online Backup.
QBRITS Bastjänst inkluderar en backuptjänst för din lokala dator. Installationen av Storegate Online Backup är mycket enkel men det kan finnas vissa inställningar som ni behöver göra beroende på hur er datormiljö ser ut.

Gör följande steg för att sätta upp er backup.

 1. Ni skall ha fått, eller kommer mycket snart att få, tre e-post; två stycken är från Storegate innehållande ert användarnamn och länk till backup-programvaran, och
  ni skall även i samband med dessa få ett från QBRITS med ert lösenord.

 2. Gå in på länken https://www.storegate.com/se/nedladdningar/#online-backup och välj vilket operativsystem ni har på datorn (Windows eller Mac). Det är samma länk som i
  e-posten från Storegate.

 3. Då vi vet att detta är en säker källa så kan vi köra filen OnlineBackup.exe direkt utan extra viruskontroll. Välj därför Kör (Run). Beroende på era inställningar kan ni få bekräfta en extra gång att ni vill köra filen.

 4. Bekräfta att ni vill köra installationen av Storegate Online Backup genom att klicka på Nästa. Det är även här möjligt, beroende på era inställningar, att ni blir tvungen att bekräfta en extra gång.

 5. Installationen tar bara några sekunder och visar sedan att den är klar. Klicka därefter på knappen ”Starta”. 

 6. När Storegate har startats så vill den ha inloggnings-uppgifterna som ni fick via e-post (kan ta en liten stund då det är första gången den startas). Ange användarnamn och lösenord och välj logga in.

 7. Använder ni redan Storegate Online Backup med inloggningskontot på någon dator kommer ni få valet om ni vill; återläsa tidigare gjort backup eller om ni vill skapa en ny backup för datorn ni installerar på.
  För nyinstallation skall valet vara ”No, I want to start a new backup”. Klicka sedan på Next.

 8. Därefter skall ni ange ett namn för backupen som är för just den datorn ni installerar på. Den föreslår namnet på datorn vilket oftast är lämpligt då det brukar vara unikt. Välj därefter Next.

 9. I nästa dialog skall ni ange vilka bibliotek på er dator som skall ingå i backupen. Den har förvalt Dokument och bilder, vilket oftast är ett lämpligt val för de flesta. Tänk efter vad du lagrar dina filer då vissa program lagrar på annat håll, och att skrivbordet normalt inte är förvald.
  Se till att alltid ha god disciplin på vart ni lagrar era filer.
  I dialogen kan ni se vilken volym ni valt och antal filer (har ni många filer kan det ta en stund för den att räkna ut värdena). Gör ert val och klicka Next. 

 10. Nu är installationen klar och ni kan starta backupen genom att klicka ”Start backup”.

 11. Då det är första gången som backupen körs så kan det ta mycket lång tid (timmar) eftersom den måste kopiera upp alla filer. I framtiden kommer den bara behöva kopiera över förändrade filer och det gå mycket fortare. Avvakta till den är klar.

 12. När den visar ”Upload completed” har alla filer i era valda bibliotek säkerhetskopierats. För säkerhets skull kan ni gå in på knappen Event List och titta på fliken history att det ser rimligt ut och att det inte finns något oförväntat under fliken ”Failed Uploads”.
 13. Storegate Online Backup har en liten ikon föreställande ett hänglås nere i statusfältet. Genom att högerklicka på hänglåset och välja open får ni upp föregående fönster där ni kan se status, göra backup och ändra inställningarna.
  Ni kan även med menyalternativet ”Login to Storegate .com” öppna ert konto via en webbläsare.
   

Anpassning av inställningarna i Storegate Online Backup
I normalfallet är det inte nödvändigt att göra några justeringar av Storegate Online Backups standardinställningar, men det kan vara bra att titta över dem. Vi har här förklarat innebörden av dem. Då uppläsningen av den första backupen kan ta mycket lång tid kan dessa steg göras vid senare tillfälle.

 1. Öppna Storegate Online backup enligt punkt 13 eller om ni fortfarande har den uppe efter punkt 12. Ni kan även öppna den via programmenyn eller via ikonen som lades till på skrivbordet under installationen.
  Välj knappen Settings.

 2. Fliken Backup:
  Här kan ni se vilka bibliotek som ni valt och även de filer/bibliotek i dessa som ni exkluderat från er backup. Ni kan även se antal filer och dess volym. Fundera att det ser rimligt ut och att ni inte lagrar filer någon annanstans.

 3. Fliken Schedule (schema):
  Här anger ni när Storegate Online Backup skall köras. Skulle datorn vara avstängd vid den tidpunkten så kommer backup tas nästa gång datorn startas med nätverkskontakt.
  Ni kan även har ange ”Use Real time backup” vilket innebär att filer skickas upp direkt efter de ändrats. Detta kan dock ibland orsaka låsningar i vissa program.

 4. Fliken General:
  Om ni hart en långsam internetanslutning så kan ni här begränsa hur mycket av den som backupen får använda. Det anges i kbit/s (1024 kbit/s = 1 Mbit/s). Har ni mer än 10MBit/s och har vanligen små filer behövs detta oftast inte göras.
  Klicka i Automatic Purge; annars kommer filer som ni raderar lokalt för alltid vara kvar i backupen. Om ni har den oikryssad så bör ni med jämna mellanrum välja Purge Wizard på nästa flik.  

 5. Fliken Account (konto)
  Det kan vara bekvämt att ange Quick login och mata in ert lösenord, då slipper ni ange det när ni öppnar dess webbsida(manage account). Unlink är för att ta bort backupkopplingen från datorn.
  Om ni inte har Automatic Purge förkryssad i föregående flik kommer alla filer ni raderar lokalt bli kvar; Purge Wuizard tar och raderar sådana filer.

 6. Fliken Proxy
  Större nätverk kan använda Proxies där åtkomst till internet kräver inloggning. Vet ni inte vad en proxy är så använder ni förmodligen inte en sådan och kan lämna den inställd på”Auto detect”.

Anpassning av inställningar i Storegate Web interface.
Vissa inställningar för ert konto, och era backuper, görs via webbsidor. Där kan ni bland annat ange hur ni skall få meddelanden, antal versioner som skall sparas, hur den skall hantera raderade filer och mycket mera. På samma sätt som programvaran Storegate Online backup som ni installerat så passar standardinställningarna de flesta. Men vi visar här i stora drag vad som kan göras.

 1. Högerklicka på Hänglåsikonen i statusfältet och välj Login to Storegate.com, alternativt Manage Account. Ni kommer då in på ert kontos webbgränssnitt.
  Det finns flera inställningar som ni kan göra men ni behöver inte bry er om betalningsalternativ och betalningshistorik då detta tar QBRITS hand om.
  Ni kan själv öka på lagringsutrymme och antal licenser, kostnader kommer att då påföras vid nästa faktura med rabatterat pris. 

 2. Menyval Inställningar (webbgränssnitt)
  I övre rutan kan ni ställa önskat språk, och tidszon:

  Versionsnummer bestämmer antal gamla versioner som backupen skall behålla innan de raderas.
  Exempel: Gör ni en ändring i ett dokument efter att backup är gjorts så kommer versionen även innan finnas kvar att kunna återläsas. Förinställt är 2 vilket innebär en gammal version sparas. Bör minst vara 2.

  Papperskorgen avser om ni raderar saker via webbgränssnittet.

  Microsoft Office Online innebär webbgränssnittet förstår office-dokument och kan visa den i webbläsaren. Ni kan alltså läsa filer på nätet som ligger i eran backup.

  Ni kan ange hur ofta ni önskar att för statusrapporter från backup-systemet, ni kan även ange om ni vill ha varningar. Om ni normalt alltid startar datorn en gång per dag kan det vara bra att slå på att ni får en varning om inte backup gjort på ett antal dagar. Normalt är dessa avstängda.

  Ni anger även här till vilken e-post som rapporterna skall skickas. Ni kan ange flera e-postadresser genom att skriva ett semikolon ( ; ) mellan adresserna.

 

Övrigt gällande backup:
Statusmeddelanden: Ni kommer regelbundet att få e-post för er status, hur ofta är det som ställdes in under punkt 21. Gör till vana att titta på dem ibland för att försäkra er om att det ser riktigt ut, upptäcker systemet något konstigt så kommer den att meddela detta via e-post. Det kan även vara bra att ibland titta på Event List (punkt 12) för att vara på den säkra sidan.

PST-filer/e-post: Vi rekommenderar att alltid konfigurera e-post så att MAPI används och inte POP3 (se QBRITS hjälp gällande e-post). Används MAPI kommer ingen e-post att lagra lokalt utan de finns på QBRITS servar och säkerhetskopieras kontinuerlig.

Däremot så rekommenderar vi också att man använder PST/arkivfiler för icke aktuell e-post som man vill spara. Då sådana ligger lokalt behövs de säkerhetskopieras, men det är ytterst olämpligt att direkt peka ut dem då e-postprogram oftast låser dem och även ändrar i dem även om man inte ens tittar i dem. Att ha filer i Gigabyte-storlek som alltid skall säkerhetskopieras så fort man gått ur e-postprogrammet, och som sedan hindrar att starta e-postprogrammet innan den är klar orsakar inte besvär utan kan även vålla problem.
Vi rekommenderar att man istället skapar ett bibliotek, exempelvis under dokument, som heter ”Till Storegate backup”, eller liknande dit man vid lämpliga tillfällen kopierar över PST-filerna (e-postprogrammet måste vid kopieringen vara avstängt). Detta behöver man endast göra efter man gjort ändringar i sina PST-filer (lagt dit e-post).