Konfigurera Outlook 2007-klient.

(utskriftsvänlig PDF-dokument med skärmbilder som länk nedan, kommer öppnas i nytt fönster/flik)
UA 035 - Svenska - Konfigurera Microsoft Outlook 2007-klient.pdf

Konfigurera Microsoft Outlook 2007-klient.
I det fulla Microsoft Office paketet ingår Microsoft Outlook vilket har blivit en mycket väl använd e-postklient runt om i världen. Microsoft Outlook förutsätter en licens. Då Office har funnits med i många år finns det många olika versioner av Outlook, denna beskrivning visar Outlook 2007 konfigurering hos QBRITS (engelska benämningar inom parantes).  Men oavsett vilken e-postklient som används så det samma information som måste konfigureras.

Det är mycket som skall konfigureras men det behövs dock bara göras en gång.
 
 POP3/IMAP; vad skall man använda?
Skillnaden mellan POP3 och IMAP är främst var e-posten lagras. Använder ni POP3 så kommer e-postklienten läsa ner all e-post till er lokala dator och normalt radera det på e-postservern, medan om ni använder IMAP så kommer er e-post att vara kvar på servern.

Har ni för avsikt att läsa er e-post från flera ställen (andra datorer, webmail, mobilen etc.) är IMAP en förutsättning då POP3 i normalfallet raderar inboxen på servern så fort den läst ner e-posten. Det är även lämpligt att använda IMAP av säkerhetssynpunkt då våra e-postservrar har en hög säkerhet i drift och underhåll. QBRITS rekommenderar att använda IMAP.

 1. Ta reda på Konfigureringsinformation via Webmail.
  Grunddata för er e-postklienten hittas enklast i er webmail. Logga in i er webmail via http://webmail.<er domän>. Till höger om er e-postadress uppe till höger finns en liten meny-pil i vilken ni kan välja ”Konfigurera e-postklient”.

  Det finns flertalet länkar för att automatiskt konfigurera e-postklienter men vi rekommenderar att man gör konfigureringen manuellt med de uppgifter som står i den gråa rutan nederst, Säkra SSL/TSL-inställningar.

  Notera följande: (värden inom parantes är vad ni troligen har): 
  Server för inkommande meddelande: (cpsrv02.misshosting.com)
            IMAP-port: (993)
  Utgående server: (cpsrv02.misshosting.com)
            SMTP-port: (465)

 

 1. Skapa/konfigurera ert konto i Microsoft Outlook.
  Gå in i Outlook meny Verktyg (Tools) och välj Konton… (Account Settings…). 

  Ni kommer då att få upp en lista med de e-postkonton som ni har upplagda under fliken e-post (e-mail). Om ni önskar göra en ändring kan ni markera kontot och välja knappen Ändra… (Change…). 

  Eller som vi skall göra nu att skapa ett nytt konto med knappen Nytt… (New…)

  Nästkommande dialog anger vi vilken e-post service som används; välj där den som innehåller IMAP, och klicka på ”Nästa >” (Next >).

  I nästkommande ruta vill den ha information om namn, e-post mm. Men där skall vi istället kryssa i ”Manuellt konfigurera serverinställningarna” (Manually configure server settings or additional server types) och välj ”Nästa >” (Next >).

  Sedan vill den ha ett förtydligande att det är Internet E-post (Internet E-mail) via IMAP som vi önskar konfigurera. Välj alternativet Internet e-post (Internet E-mail) och klicka på ”Next >” (Next >) . 
 1. Ange kontoinformation.
  Nu skall vi ange den informationen som berör själva e-postkontot.

  Ditt namn (Your Name):
  är det som kommer visas som hos mottagaren

  E-postadress (E-mail adress): exempelvis nisse@qbrits.se

  Kontotyp (Account Type): Skall vara IMAP

  Server för inkommande e-post (Incomming mail server): de ni fann i steg 1 vilket hos QBRITS troligtvis är cpsrv02.misshosting.com som inkommande se

  Server för utgående e-post ( Outgoing mail server): även här set som ni fann i steg 1 och är troligen cpsrv02.misshosting.com

  Ange även att den skall komma ihåg lösenordet.

  Välj därefter knappen fler inställningar.
 1. Knappen Fler Inställningar …(More settings…).
  Under Fler inställningar (more settings) så får ni upp en dialog med fyra flikar.

  Fliken: Allmänt (General).
  Under e-postkonto (Mail Account) anger i vad ni detta konto skall heta i er Outlook då ni kan ha flera konton i er Mapplista.

  Alternativ för Tömning / Purge Option:
  Här kan det vara lämpligt att kryssa i då raderade e-post kommer annars ligga kvar.

  Fliken Mappar (Folders): 
  Denna måste vi vänta med då datorn i detta läge inte kan veta vilka Mappar som finns på ert konto då den inte ännu varit uppkopplad (se steg 3).

  Fliken Utgående server (Outgoing Server)
  QBRIST e-postsystem kräver inloggning både för att sända som att ta emot, kryssa därför i att ”Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering (My outgoing server SMTP requires authentication) 

  Fliken Anslutning (Connection):
  Behöver inte göras några ändringar då vi kör mot bredband och fliken är en kvarleva från tiden med uppringda modem.

  Fliken Avancerad (Advanced):
  Här behöver vi ändra på till de värden som vi tog fram i steg 1.
  Troligtvis har ni 993 på Inkommande (IMAP) och 465 på utgående (SMTP). Ange även SLL på båda

  Välj därefter knappen OK.

  Då kommer vi tillbaka till där vi var tidigare och kan där välja Nästa (Next). Och därefter Slutför (Finish). Och sedan Stäng (Close).
 1. Ange Skickat-mappen.
  I detta steg så fungerar ert konto; ni kan i Outlook skicka och ta och även nå e-posten på andra enheter exempelvis på mobilen. Däremot så kommer att som skickas från kontot i Outlook att hamna i Outlooks ”Skickat” (Sent Item). Vi vill däremot att det som skickat skall hamna på kontot så att även den e-posten finns med på andra enheter.

  I Outlook 2007 är det lite krångligt att sätta upp, men fungerar bra när det är gjort.
  Vi börjar med att högerklicka på det nya kontot i Outlooks lista och där välja alternativet ”updatera folderlistan” (Update Folder List)
  Ni kommer då att se att er Inkorg (Inbox) får tre stycken bibliotek under sig med bland annat Skickat (Sent).

  Nu vet Outlook vad som finns på kontot och vi skall därför ytterligare en gång gå in i menyn Verktyg (Tools) och välj Konton… (Account Settings…). Markera ert nya e-postkontot och välj sedan istället Ändra (Change).

  Nu kan vi gå direkt till fliken Mappar (Folders) och där välja skickat-mappen (Sent) som den mapp i vilken vi vill lagra skickad e-post i. Klicka därefter på OK och bakomliggande dialog behöver man klicka Nästa (Next) och sedan Slutför (Finish).

  Nu skall allt fungera och ni kan prova och skicka och ta emot med det nyupplagda kontot.

 

Övrigt: Dessvärre så har inte Outlook 2007 stöd för att hantera papperskorgar via IMAP på riktigt sätt. I nyare och andra e-postsystem så kan man förutom välja skickamappen även välja papperskorgsmappen. Detta innebär att i Outlook raderad e-post blir direkt raderat utan att hamna i någon papperskorg. Däremot har ni av misstag raderat och inte lämnat mappen utan ser e-posten överstruken kan ni i det läger högerklicka och välja Återskapa (undelete).