Säkerhetskopiering i Windows 10

(utskriftsvänlig PDF-dokument med skärmbilder som länk nedan, kommer öppnas i nytt fönster/flik)
UA 033 - Svenska - Säkerhetskopiering i Windows 10.pdf

Säkerhetskopiering (backup) i Windows 10.
En säkerhetskopiering (backup) är en kopia av era filer för att kunna användas om de går förlorade. En backup skall även kunna hantera olika versioner då det inte är säkert att det är de senaste filerna som är den ni vill ha tillbaka. Backupen bör lagras på ett icke skrivbart sätt så att eventuella virus, eller strömspikar från blixtnerslag förstör både er dator och backup-disk.

Det är också en fördel om er backup lagras utanför ert skalskydd så att den finns kvar även om ni drabbas av brand eller tjuvar som tar all er datorutrustning.

Som företagare måste ni även tänka på att om filerna innehåller strukturerade personuppgifter (ex: kundregister) så är ni skyldig att följa PUL (personuppgiftslagen) som bland annat föreskriver att de skall lagras inom EU/ESS och att ingen annan använder informationen utan er kunds medgivande. Ni måste även säkra att eventuellt verifikationer som endast lagrats elektroniskt inte försvinner i er bokföring.

Skapa en backuprutin i Windows 10.

 1. Öppna Windows settings genom att klicka på startikonen och välja kugghjulet, och där välja ”Uppdatering och Säkerhet”.
 2. I nästkommande fönster skall ni till vänster välja Säkerhetskopiering.
 3. Se till att ni har den enheten (USB-disken) som ni vill spara imagen på anslutet till er dator och välj ”Lägg till enhet”. Ni kan även välja en disk i ert lokala nät, men det är att föredra en urkopplingsbar disk
 4. Välj till vänster den disk som ni anslutit för att använda som backup-disk.
 5.   Ni kommer sedan tillbaka till föregående dialog och backupen sägs vara PÅ; men med Microsoft föreslagna inställningar. Gå därför in på alternativet Fler Alternativ.
 6.  Ändra att den spar säkerhetskopior ”tills det behövs utrymme”. Ni kan behålla konfigureringen att den gör säkerhetskopieringen det en gång i timmen (återkommer till detta i punkt 10).

  Kontrollera att alla mappar som ni använder att spara filer i finns med i listan. Om ni använder POP3 eller arkivfiler i ert e-postprogram så lagras dessa filer lokalt och ni bör kontrollera att även de mapparna är medtagna i listan.
  Lägg till mappar som ni finner saknas i listan.

  Gå sedan längst ner under listan och välj ”Visa avancerade inställningar”.
 7. Kontrollera att det står ”Filhistorik på” då vi vill att gamla versioner inte skrivs.
  Om den inte är påslagen; klicka på Aktivera.
 8. Stäng fönstret med Filhistorikinställningarna och ni kommer tillbaka till föregående fönster med mapplistan. Klicka på knappen ”Säkerhetskopiera nu” och säkerhetskopieringen startar. Första gången ni gör detta kommer den att behöva kopiera över alla filer vilket kan ta timmar att slutföra.
  När den är klar kommer texten ”Dina data har inte säkerhetskopierats ännu” bytas ut till datum.

 

 

Utföra Backup-rutinen:
Med ovanstående gjort så kommer datorn varje timme att kontrollera om det har blivit några ändringar, och om så är fallet så kommer den och säkerhetskopiera ner dem till er backup-disk. MEN om ni har er backup-disk inkopplad och får en strömspik från ett blixtnedslag eller ett virus så kan er även er backup gå förlorad. QBRITS rekommenderar därför att ett backup-media inte skall permanent vara ansluten till datorn utan endast anslutas då man önskar göra backup. Nedan beskrivs hur ni gör en backup.

 1. Anslut era backup-disk till datorn. Använd alltid samma USB-uttag, och ha inga fler diskar anslutna än vad som ni hade då ni satte upp backupen. Annars är risken att den får en annan enhetsbokstav vilket skulle ställa till det.
 2. Efter det att disken varit ansluten i över 1 timme så kommer backupen att starta, men enklast är att själv starta den själv.
  Öppna Windows settings genom att klicka på startikonen och välja kugghjulet, och där välja ”Uppdatering och Säkerhet”
 3. I nästkommande fönster skall ni till vänster välja ”Säkerhetskopiering”.
 4. Därefter väljer ni ”Fler alternativ” som finns under
  På-knappen”.
 5. Ni kommer då få upp information om datumet när den gjorde senaste backupen. Under datumet kan ni starta backupen med att trycka på knappen ”Säkerhetskopiera nu”. Stäng eventuellt
  e-postprogram under tiden då den annars kan låsa sina filer.
 6. Under tiden som den utför backupen så kommer knappen att byta namn till ”Avbryt”. När den är klar så kommer knappen återgå till ”Säkerhetskopiera nu” och tidpunkten för senast backupen ändras.
 7. Nu återstår att koppla ur disken; och det är ytterst viktigt att det görs på rätt sätt, Safe Removal. Eller enklare ta ur disken när ni stängt av datorn. Risken är annars att den inte skrivit klart på disken och ni förstör backupen. Om ni inte stänger av dator skall ni högerklicka på USBkontaktssymbolen.
 8. Listan som ni får upp är anslutna USB-enheter, Välj er backup-disk för säker nerkoppling. 
 9. Ni kommer sedan få upp ett meddelande att det är säkert att koppla ur er disk. Men som nämndes tidigare kan ni alltid göra det när datorn är avstängd, men ni kan då får informations-meddelandet att Windows inte hittar alla hårddiskar.

Upprepa steg 9 till 15 med regelbundna intervaller eller då ni har gjort ändringar i filer som ni absolut inte vill förlora.


Ovanstående backup-rutin bör kompletteras med att ha en systemavbildning liggande
(se Se QBRITS hjälp på hur man gör en systemavbildning i Windows 10)

 

OBS: Det finns flera säkerhetsbrister i ovanstående rutin; exempelvis så skyddar den inte mot stöld då är sannolikheten stor att tjuven även tar er backup-disk. Den skyddar heller inte mot brand/vatten eller annan typ och skada som förstör er utrustning. Därför rekommenderar QBRITS att ni även skall ha en of-site backup (lagrad på annan ort) för ert företags filer. 
QBRITS rekommenderar det backup-systemet som ingår i vårt baspaket, vilket är utvärderat för att uppfylla företags behov både i form av teknik och gällande lagstiftning.

Ett sådant backup-system som då även uppfyller svensk lagstiftning gällande PUL ingår, i QBRITS Baspaket .