Ordlista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

 • ASCII: förkortning för American Standard Code Information Interchange, och är egentligen en dators alfabet med alla tecken som den använder. Likt vårt vanliga språk så finns olika alfabeten, typ Svenska och Engelska alfabetet där det svenska även innehåller åäö.

B

 • Binära talsystemet: Datorer kan bara hålla reda på två saker, nämligen på och av (egentligen negativ och positiv spänning). Därför räknar datorer bara med två tecken 1 och 0, till skillnad från oss som kan räkna med 10 tecken. Det binära talsystemet är på samma sätt som vårt decimala ett positionssystem i vilket när tecknen tar slut så lägger man till ett framför. Som när vi har räknat till 9 och har inte fler tecken så tar vi det första och lägger till framför och slänger dit en nolla bakom, och då blir det efter 9 så kommer 10. Men då man i binära talsystemet bara har två tecken sker detta lite oftare. ex: 0000, 0001, 0010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000 (motsvarar 0 till 8) 

 • Byte: Motvarar ett tecken/symbol i volym. 

C

 • CPU: Förkortning av Central Process Unit och är den elektroniska komponent som utför den huvudsakliga beräkningen i en dator. Hastigheten mäts vanligen i MHz vilket motsvarar beräkningar per sekund. Det finns flera sorter Processorer i en dator exempelvis grafikprocessor och signalprocessor; CPU avser endast den centrala processorn.

D

 • Decimala talsystemet: Vårt vanliga räknesystem där vi använder tio symboler med en nolla som inte har något värde, När tecknen (0-9) tar slut så lägger vi till det första tecknet först. dvs efter 9 kommer 10 och efter 99 så kommer 100. Vi använder därför ett positionssystem baserad på talat tio (decimala talsystemet).

 • Domännamn: är på internet namnet på en administrativ enhet. Det är uppbyggd av flera delar; för http://mypages.qbrits.com så är mypages en subdomän, qbrits är organisationen och com är toppdomänen. En av orsakerna till domännamn är att slippa komma ihåg och använda IP-adresser (ytterligare information; wikipedia). 

 • Duplicator: Är en plugin utvecklat av LifeInTheGrid som används för att flytta Wordpress-installationer mellan olika sajt. Den används även för att installera QBRITS sajtexempel.

E

 • Envira Gallery: är ett Wordpresstillägg som ger tillgång till en enkel galleri-funktion i Wordpress.

F

 • -

G

 • GigaByte: Samma sak som med kiloByte, 1 GB är inte 1000 kB, utan r 210 kiloByte, dvs 1024 kB. 1 GB är 1 048 576 bytes.

H

 • Hexadecimalt talsystem: När vi räknar använder vi tio tecken i (0-9) i det decimala talsystemet medan datorer bara använder två (0/1, av/på) i det binära talsystemet. Förr i tiden då man behövde hålla koll på datorers ettor och nollor vid programmering så användes ofta det hexadecimala systemet där man använder 16 tecken (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B.C,D,E,F), detta för att slippa skriva en hiskelig massa ettor och nollor.
  exempelvis: 211 decimalt=1101 0011 binärt= DE hexadecimalt

   

I

 • IMAP: Internet Message Access Protokoll är ett protokoll som används för att läsa e-post från en server. IMAP har stöd för åtkomst från flera källor mot samma konto (ex dator, mobil läsplatta) då e-postmeddelandena inte lämnar e-postservern. Se även POP3
   
 • IP-adresser: står för Internet Protocol Address och är ett nummer som används av datorer och enheter på nätet. Med IP avser man vanligtvis IP version 4 (IPv4) som är uppbyggd med 4 siffergrupper (0-255)  Exempel på en adress är 213.100.33.42. IPv4 har därför en begränsning med max 4 294 967 296 st adresser och med dagens utveckling börjar de ta slut. Därför har IPv6 tagits fram som som har över 340 trilioner adresser, de skrivs i 8 grupper med 4 hexadecimala siffror 0000-ffff. Exempel på en IPv6 adress är 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334.

 • ISP: Internet Service Provider; Leverantör av Internet.

J

 • -

K

 • KiloByte: Man kan tro att det står för 1000 byte (tecken), men då datorer jobbar i det binära talsystemet så står kilo för 210 vilket är 1024 och inte 1000, 2 kB blir således 2048 byte. För att minska förvirrringen så rekommenderas att man istället kallar det för kibibyte (KiB) men det har inte fått något genomslag så oftast mär man talar om KiloByte avser man 1024 bytes.

L

 • LAN: står för Local Area Network och är en gruppering av datorer i ett lokalt nät. Dessa har vanligtvis en IP-address som 192.168.x.x. och en subnätmask på 255.255.255.1. Ett LAN kommunicerar med omvärlden ut via sin default gateway vilket vanligen har IP 192.168.x.1. Ett LAN kan innehålla endast en dator.

M

 • -

N

 • -

O

 • -

P

 • POP3: Post Office Protocol, är ett kommunikationsprotokoll som används till att läsa ner e-post (ej upp). Det går inte ha flera brevlådor till samma konto om man använder POP3. Se även IMAP.

Q

 • QBRITS: förkortning av Quality Bransch IT Solution, och är leverantör av IT-tjänster anpassade för små och medelstora företag.

R

 • -

S

 • Sajt: Ett samlingsnamn för alla sidor under ett domännamn, ibland säger man Hemsida men det kan förväxlas med att bara avse första sidan man kommer till på sajten.

 • Subnätmask: Är ett mattematiskt filter för att skilja på olika LAN när de kommunicerar på samma kablar. För att två datorer skall kunna kommunicera inom ett LAN måste de ha samma subnätmask. Har de 255.255.255.1 så lyssnar det på alla som har samma de tre första grupperna och på  0-255 på den sista gruppen, exempelvis med den subnätmaslen så skulle 192.168.1.10 och 192.168.1.231 lysnar på varandra men inte på 192.168.0.32.

T

 • Tillägg: är ett litet program som man installerar i Wordpress som ger ytterligare funktioner. Envira Gallery och Duplicator är två exempel på sådana.

U

 • -

V

 • -

W

 • WAN: står för Wide Area Network till vilka olika LAN kopplas för att nå ut till omvärlden. För små nät är det vanligtvis förbindelsen ut via internetleverantören (ISP) till internet.

 • Webbläsare: Det programmet som används på dator/telefon för att surfa på internet, exempel är Internet Explorer, Chrome, Safari, MS Edge. 
 • Webbplats: Ett annat namn för Sajt.

X

 • -

Y

 • -

Z

 • -

Å

 • -

Ä

 • -

Ö

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö